S velkou radostí Vám oznamuji, že Úřad průmyslového vlastnictví nám vydal osvědčení o zápisu ochranné známky pro oblečení KASI.